addes1

Tracking

Friday, February 20, 2009

1. Pandit Bhimsen Joshi was awarded Bharat Ratna in 2008

1 Lata Mangeshkar 2001
2 Ustad Bismillah Khan 2001
3 Pandit Ravi Shankar 1999
4 Amartya Sen 1999
5 Gopinath Bordoloi 1999
6 M. S. Subbulakshmi 1998
7 Chidambaram Subramaniam 1998
8 Jayaprakash Narayan 1998
9 A.P.J. Abdul Kalam 1997
10 Gulzarilal Nanda 1997
11 Aruna Asaf Ali 1997
12 Maulana Abul Kalam Azad 1992
13 J. R. D. Tata 1992
14 Satyajit Ray 1992
15 Rajiv Gandhi 1991
16 Sardar Vallabhbhai Patel 1991
17 Morarji Desai 1991
18 B. R. Ambedkar 1990
19 Nelson Mandela 1990
20 M. G. Ramachandran 1988
21 Khan Abdul Ghaffar Khan 1987
22 Acharya Vinoba Bhave 1983
23 Mother Teresa 1980
24 K. Kamaraj 1976
25 V. V. Giri 1975
26 Indira Gandhi 1971
27 Lal Bahadur Shastri 1966
28 Dr. Zakir Hussain 1963
29 Pandurang Vaman Kane 1963
30 Dr. Rajendra Prasad 1962
31 Dr. B. C. Roy 1961
32 Purushottam Das Tandon 1961
33 Dhondo Keshav Karve 1958
34 Govind Ballabh Pant 1957
35 Bhagwan Das 1955
36 Sir Mokshagundam Visvesvarayya 1955
37 Jawaharlal Nehru 1955
38 Sir Sarvepalli Radhakrishnan 1954
39 Chakravarti Rajagopalachari 1954
40 Sir C. V. Raman

1 comment:

Madhu said...

Hi,

Why did Bhimsen awarded as a Bharat Ratna,

He is not deserving for it.

He should have been awarded as a "Hindu Ratna."

Awarding person like Bhimsen as a Bharat ratna is very shameful.

 
design by: amdg